homepage
portfolio
rood natuurkrijt/ red chalk
curriculum
kalligrafie/ calligraphy
Prenten_Prints/ Old Prints
bibliotheek/ library
Schilderskisten/ Artists paint boxes
 sitemap
  Translation of this page into English by Google
   (Go back and klick again on the translation link if not all Dutch text is translated the first time.)

Zoeken binnen website

HOMEPAGE
portfolio
rood krijt/ red chalk
curriculum
kalligrafie
Prenten_Prints/ Prenten_Prints
bibliotheek/ library

  Laatste update:
  15 april 2022
logo Prenten/ Old Prints

Neem bij belangstelling voor een onderdeel  uit de hierna volgende collectie contact op per e-mail:  jcdh


Artikelen kunnen na afspraak worden opgehaald of opgestuurd tegen meerprijs als niet anders staat vermeld.  Op verzoek kunnen aanvullende digitale foto's worden toegestuurd.
De prijzen zijn vraagprijzen.
U kunt ook een bod uitbrengen en krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie.

Klik op afbeelding voor groter formaat.


Antieke prenten, Grafiek, Unica etc.  

16e eeuw   17e eeuw   18e eeuw   19e eeuw   20e eeuw  
21e eeuw
gravure/ ets: LA CENE des ANABAPTISTES seconde figure.  J.V. Schley 1736

Originele gravure/ ets van J.V. Schley 1736 naar tekening van Bernard Picard: LA CENE des ANABAPTISTES seconde figure. 
Viering van het Avondmaal in een bijeenkomst van de Doopsgezinden of Wederdopers in 1736.
De gravure/ ets is ingelijst achter glas in een groter passepartout dan hier afgebeeld en gevat in een klassieke notenhouten lijst.
Formaat afbeelding: 21 x 15 cm.  Buitenmaat Lijst:  39,5  x 35 cm.
De prent is afkomstig uit een Nederlandse publicatie: Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren der waereldt.
Deel 6 (vert. Abraham Moubach). Hermanus Uytwerf, Amsterdam / Jan Daniel Beman, Rotterdam / Isaak van der Kloot, Den Haag 1738.

Prijs prent:  Euro 150,--  incl. lijst
 
ZESDE VERHANDELING. Beschryvende den Godsdienst der Wederdoopers en Mennisten.  
I. Hoofdstuk. Van de Anabaptisten of Wederdoopers. pag. 172  [pagina 342]
II. Hoofdstuk. Handelende van de Wederdoopers, die men Mennoniten of Mennisten noemd. pag. 184

De Eerste Verdeelinge der Plaat, beginnende in 't Fransch La Cene enz. vertoond het uitdeelen van het Brood in 't H. Avondmaal by de Anabaptisten of Wederdoopers, 't welk door den Leeraar gebroken zynde, door hem en twee zyner Amptgenooten, uit drie Korven, iedere gedragen door een Diaken, aan de Ledemaaten word uitgedeelt.   
De Tweede Verdeeling insgelyks in 't Fransch beteekent met de woorden La Cene enz. verbeeld het uitdeelen van den Wyn in 't H. Avondmaal by dezelve Anabaptisten, welke, na dat de Zeegen daar over door den Leeraar is uitgesprooken, en na dat hy met zyne Amptgenooten daar van gecommuniceert heeft, door de Diakenen aan alle de Ledemaaten word aangeboden.    Pag. 192.
 

Zie ook bijgaande link van artikel op internet
Franse uitgave waarin prent voorkomt: Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde / représentées par des figures dessinées de la main de Bernard Picart -  tegenover pag. 208 (dig. image 253)
johan graaf van nassau
Antieke afdruk van kopergravure. 
J. Huysman, excud. (uitgever), T.P.C. Haag delin. naar het origineel van van Mierevelt, Reinr. Vinkeles Sculp.  Afdruk op stevig gevergeerd papier.
Formaat moetrand 125 x 190 mm.  Bladmaat  175 x 220 mm.
Afbeelding van Johan Graaf van Nassau Catzenelnbogen, Stadhouder van Gelderland en Zutfen, Hoofd en directeur der Unie van Utrecht. Jan de VIIe van Nassau-Siegen.

Vervaardiger: prentmaker: Reinier Vinkeles (I) (vermeld op object), naar tekening van: Tethart Philip Christian Haag (vermeld op object),
Naar schilderij van: Michiel Jansz. van Mierevelt (vermeld op object), uitgever: Jacobus Huysman (vermeld op object)
Plaats vervaardiging: Goes
Datering: 1752 - 1801

Bij Lugt: nr. 2228.  In collectie van Rijksmuseum Amsterdam.

Prijs prent: Euro 125,--


tegenwoordige staat Groningen 1793

Jacobus. Buys inv. et delin. Rein. Vinkeles (1741-1816)  Sculp. 1793
Gravure uit 1793
Ill. afkomstige uit: "Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, twintigste deel  [...], Te Amsterdam, Leiden, Dord, en Harlingen.
By J. de Groot etc., 1793

Formaat blad tot vouw: 13 x 22,5 cm. :   Formaat afbeelding: 9,4 x 15,2 cm.
Enige restauratie noodzakelijk.
Prijs: Euro 25,--Tuilerie - Encycl Diderot  1779
Robert Benard (1734 - après 1785)

Tuilerie Pl. 2,  Encycl. Diderot 1779
Formaat  drager: 21,3 x 28 cm.
Formaat moetrand: 18 x 24 cm.

Papier is iets verschoten.
Oude lijm-rand rondom moetrand is witter dan rest van het blad.
Prijs Euro 30,--


Johan van der Does

J. Houbraken (1698-1780), graveur.   Gravure uit  ca. 1777

Portret in ovaal cartouche van Jongkh. Johan van der Does, Heer van Noordwijk  Bevelhebber der Burgerije van Leijden in 't jaar 1574
Jan van der Does, heer van Noordwijk en Kattendijke,  bevelhebber tijdens het beleg van Leiden,  humanist, dichter, filoloog, bestuurder en  bibliothecaris van de Universiteit Leiden

Gravure, h 172mm × br 103mm (plaat/ moetrand).
Zie ook Rijksmuseum-website
Uitgegeven door: De wed. A. Honkoop & Zoon.

Prijs Euro 15,--


't Huis ter Does, Leiderdorp, 1730

Hendrik Spilman (1721-1784), graveur
Abraham de Haan (II) (1707-1748), tekenaar

Gravure/ ets uit ca. 1750 van:
't Huis Ter Does onder Leiderdorp in 1730.
Uit: Het Verheerlykt Nederland, Isaäc Tirion (1745-1774), afb. nr. 275.

De gravure is de bovenste helft van een blad met twee afbeeldingen.
Er zijn wat flauwe verkleuringen  aan de randen van het blad en in het beeld zichtbaar.
Formaat moetrand: 11 cm. breed en 8,3 cm. hoog (plaat).
Passepartout binnenmaat:  11,5 cm. x 8,7 cm.
De onderzijde is iets verlengd met een los strookje gevergeerd papier
in bijpassende tint om de gravure evenwichtig in een passepartout kader in te kunnen passen.
Huidige bladmaat:  10,4 cm hoog en op het smalste gedeelte: 13,5 cm.

Prijs Euro 8,--
18e eeuw
Nederelten

Abraham Rademaker (1675-1735) fecit
Nederelten

Gravure afkomstig uit "Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden"
Matthæus Brouërius van Nidek, Isaac Le Long
A. Blussé en zoon, 1770

Formaat binnen moetrand:  8,5 x 11 cm.(plaat)  Bladmaat: 9,7 x 12,5 cm.
De gravure is gedrukt op gevergeerd papier en vertoond door opplakken in het verleden een geringe verkleuring.

Prijs euro 10,--


't Slot te 's Heerenbergg 1743

Hendrik Spilman ( (1721-1784), graveur
Naar tekening van Jan de Beijer

't Slot te 's Heerenberg, 1743
Techniek: ets/ kopergravure

Uit: Het Verheerlykt Nederland, Isaac Tirion, 1745/1774)  nr. 67.
Afmeting blad op smalste gedeelten: 7,4 × 10,5 cm.
De gravure zelf is uiterst scherp en gedétailleerd. Helaas is de rand rechtsboven iets beschadigd en is de gravure op de moetrand uitgesneden.

Zie voor meer informatie: Universiteitsbibliotheek Leiden

Prijs euro 8,--Johannes Visscher naar Berchem
Jan de Visscher (Haarlem, 1636 - Amsterdam, 1692 of 1712)
Originele gravure-afdruk naar een tekening van Nicolaes Pietersz. Berchem
Links boven is "Berchm fc., Johan. de Vifscher, aqua for."te lezen.
Er is o.a. een afdruk uit 1660 bekend in het Brits Museum. Die prent heeft als beeldmaat 30,5 x39,2 cm.

Wasvrouw kleren drogend in de zon
(uit het album: "Diversa animalia: quadrupedia", Berghem Inventor & Visscher fecit.) Bekend is een titelblad dat op de etsrand is afgesneden en een formaat bezit van 28,5 x 37,5 cm.


Formaat van de "wasvrouw"-prent hiernaast is 28,2 x 38,4 cm. (plaat)  De prent is op de beeldgrens binnen de moetrand uitgesneden en van een zwarte kaderlijn voorzien.

De prent is in het verleden opgeplakt geweest. Het blad is op enkele plekken aan de achterzijde wat dun. Ook zijn door slijtage sommige delen van de oorspronkelijke voorstelling minder goed zichtbaar. Er zijn daarom op een aantal plaatsen restauraties uitgevoerd. Het papier van de prent is donkerder dan van andere afdrukken die op internet te zien zijn. 
Zie voor een optimale weergave: http://www.harvardartmuseums.org/art/93567

Prijs Euro 45,--


kastricum dorpsstraat 1622 door rademaker
KASTRICUM 1622  uitgebracht tot 1725

Prijs 25,--  


Ter toelichting:
oorspronkelijke blad van voor 1725 met twee prenten van Kastricum

Abraham Rademaker (tekenaar/ graveur) (Lisse, 1676/'77 - Haarlem, 21 januari 1735)"
Bovenste helft van blad waarop oorspronkelijk twee verschillende gravures.

Onderschrift: A. Rademaker fec. KASTRICUM 1622  en bovenschrift: 51
Het blad is in goede staat, afgezien van wat kleine verkleuringen aan de randen, binnen de oude passepartout-grenzen.

De afbeelding toont in noordelijke richting de weg door Castricum in 1622 (de latere Dorpsstraat van Castricum) gezien vanuit een punt ter hoogte van het huidige pand Dorpsstraat 45. De Dorpsstraat is in die tijd nog een onverharde weg. Links bevond zich een herberg. Op een bank voor dat pand zitten/staan twee personen. De prent is ook op diverse andere plaatsen met mensfiguren gestoffeerd.

De kopergravure is afgedrukt op gevergeerd papier en is de bovenste helft van een oorspronkelijk groter blad met eronder de "52. Kerk tot Kastricum". De afdruk stamt van voor 1725, toen A. Rademaker deze prenten zonder bijschriften uitbracht en verkocht voorafgaand aan de boekuitgave in dat jaar De papiermaat van het blad is: 123 x 81 mm.  De binnenmaten van een oud passepartout zijn: 111 x76 mm.  De prentmaat (plaat) is 67x 106mm.(buitenste lijn)


Dezelfde gravure komt voor op een pagina in: Versameling van Hondert Vijftig NEDERLANDSE OUTHEEDEN en GESIGTEN I DEEL. Getekent en int koper gebracht door A. Rademaker. Het bijschrift in deze uitgave uit 1725 luidt: "LI.  Kastricum, zoo als het zich vertoonde in den jare 1622. 'T is gelegen in Kennemerlant tuffchen Heemskerk en Bakkum, van outs bekent voor eene der eerfte heerlykheden van Hollant."

In de periode 1718-1730 gaf de verzamelaar Christoffel Beudeker aan Abraham Rademaker de opdracht een grote serie tekeningen te vervaardigen van Nederlandse kastelen. Mogelijk is de tekening voor bovenstaande prent tussen 1718 en 1725, tijdens zijn rondreizen, ontstaan. Of Abraham Rademaker archiefonderzoek deed, om te weten hoe bepaalde dorpsgezichten er lange tijd voor zijn geboortejaar uitzagen, weten we niet. Zou hij zijn werk op eerder gemaakte tekeningen en prenten hebben gebaseerd van bijv. Claes Jansz. Visscher, Reinier Nooms, Josua de Grave en Johannes Vermeer? Zie voor informatie ook: http://kalden.home.xs4all.nl/auth/RademakerLKJ.htm


Gravure Muurwerk huis te Kastrikum of Kronenburg

1730 : Het Huijs te Kastrikum
Prent door Hendrik de Leth (1703-1766), gravure in 'Het zegenpralent Kennemerlant' / Mattheus Brouërius van Nidek R.G. – Te Amsterdam : By Andries en Hendrik de Leth, [ca. 1730]. – blad 3-5.
Oude topografische prent van overgebleven Muurwerk van huis Kastrikum of huis Kronenburg.
Formaat afbeelding : 21  x 17 cm. moetrand iest buiten kader. Bladmaat  247 x 183 mm. 
Middenbovenaan zit een miniem scheurtje tot aan de moetrand.  Prent is wat vergeeld, wat normaal is bij een prent van bijna drie eeuwen oud.
Prent is gedrukt op gevergeerd papier (of laid-paper).

Prijs: Euro 20,--   zonder passepartout en lijst


Beursgebouw Rotterdam 1741

Frans van Bleysweyk (1671-1746), Leidse Graveur
Zie bijgaande link voor info over de kunstenaar

Met de hand ingekleurde gravure uit 1743
De Beurse (korenbeurs van Rotterdam)

Prentmaat 18 x 24 cm. (plaat)
Formaat binnen moetrand: 19 x 25 cm.

Tekst midden onderafbeelding : 
F. van Bleysweyk , del. & fecit. 1743

Zie ook: De geschiedenis van de Beurs van Rotterdam

175,-- Euro excl. passepartout en lijst


18e eeuw
de schone kunsten

Gilles Horthemels (*Parijs, 1687 - †Parijs, 1740)

Allegorie op de teken-, schilder en beeldhouwkunst.  Gravure naar voorstelling van J.B. van Loo (invenit) (1684-1745)  uitgevoerd  door Gilles Horthemels (sculpsit) (1687-1740).
Illustratie afkomstig uit de uitgave: Abbrege' de la Vie des Peintres de  l'E'cole Romaine  (1729)

Titel van boek: Recueil D'Estampes D'Aprés Les Plus Beaux Tableaux Et D'Aprés Les Plus Beaux Desseins Qui Sont En France Dans le Cabinet du Roy, dans celuy de Monseigneur le Duc d'Orleans, & dans d'autres Cabinets. Divisé Suivant Les Differentes E'coles; Avec Un abbregé de la Vie des Peintres, & une Description Historique de chaque Tableau. Tome Premier. Contenant L'E'cole Romaine.
Imprint A Paris: De L'Imprimerie Royale., M. DCCXXIX.

De gravure, gedrukt op dik gevergeerd papier, is aan de achterzijde bedrukt met tekst uit genoemde uitgave.
Plaatformaat (binnen de duidelijk zichtbare moetrand):  9,5 x  28,6 cm. (plaat)
Beeldformaat gravure:  8,3 x  27,3 cm.
Minimale bladmaat papier: 10,8 x 29,5 cm.

Prijs Euro 20,--tekenvoorbeeld armen

Philippe Louis Parizeau (Ph. L.) Parizeau  (1740-1801)
Afdruk van kopergravure à la manière de crayon uit VIIe Cahier De Principes du Dessin D'aprés Nature Par Ph. L. Parizeau
Rechts bovenaan plaat: No 1 du VIIe Cahier.

Tekenvoorbeeld  met 5 arm-/handgebaren  uitgegeven door  Mondhare en Jean te Parijs (tussen 1785 en 1789).

Blad bezit diverse vouwen op de hoeken, een scheurtje tot iets voorbij de plaatrand middenonder en twee gaatjes (buiten plaat) in vel middenboven. Het blad is in de breedte dubbelgevouwen geweest. Totale indruk blad: redelijk.

Gravure
uitgevoerd door Parizeau naar fragmenten van beeldhouwwerk(en) van Roubillac afgedrukt in roodbruine drukinkt op vergépapier (laid paper)
Korte toelichting op de afbeelding in tekstblok middenonder.
Onderaan plaat:
Ph. L. Parizeau  del          Roubillac Sculp
Middenonder plaat:  À Paris chez Mondhare et Jean, Rue St. Jean de Beauvais pres celle de Noyers.    A.P.D.R.        (
A.P.D.R. = avec privilège du roi)
Formaat plaat: 25 x 27,3 cm.  Formaat blad: 28,3 x 43,3 cm.

Philippe Louis Parizeau (Paris, 1740 - 1801)
: Een 18e eeuwse tekenaar en graveur. P. L. Parizeau bekwaamde zich in de graveer- en etstechniek in Parijs bij Johann Georg Wille (1715-1808). Hij kwam voor het eerst in Wille's studio in 1766 en werd snel de uitverkoren leerling van deze meester-graveur. In feite werkte hij het grootste deel van zijn loopbaan samen met Wille, die 'hofgraveur' was.

Louis François Roubillac (*1695 - 11 januari 1762) Franse beeldhouwer.

prijs Euro 25,--


De kerk in 't Waal, , gravure van Spilman, ca. 1750

spilman

Hendrik Spilman (1721-1784), graveur.
Originele, oud ingekleurde prent (kopergravure) in goede staat op gevergeerd papier met watermerk naar tekening van J. de Beyer
'De Kerk in 't Waal'
Bovenste helft van oorpronkelijk dubbele prent: 'De Kerk in 't Waal/ Het Huis 't Waal'
Tull en 't Waal is een voormalige gemeente en klein dorp in de gemeente Houten in de Nederlandse provincie Utrecht. Het dorp is gelegen aan de rivier de Lek, hemelsbreed tussen Vreeswijk (Nieuwegein) in het westen en Schalkwijk in het oosten.
Gravure afkomstig uit: Nederlandsche Tafereelen - - - (Amsterdam, 1792) VIII, nr. 139. (heruitgave van '
Het Verheerlykt Nederland', 9 delen  (1745-1774) van Isaac Tirion).

De afmeting van het  blad is ca. 12,7 x 10,5 cm. en van de afbeelding ca. 7 x 9,5 cm.  De inkleurig is uitgevoerd tot de moetrand.  Gekleurde beeldvlak: 10,5 x 8 cm. (plaat) Aan de onderzijde is een smalle strook papier aangeplakt.

Hendrik Spilman was een Nederlandse graveur, tekenaar en schilder. Hij was een leerling van Abraham de Haen Jr. (1707-1748). In 1742 was hij geregistreerd als lid van het Haarlemse gilde van St. Lucas. Hij werd bekend door zijn tekeningen en gravures van stadsgezichten en andere gebouwen.
Hij baseerde zijn 904 gravures op het werk van
de drie belangrijkste topografische tekenaars van de 18e eeuw: Cornelis Pronk (1691-1759), Abraham de Haen (1707-1748) en Jan de Beyer (1703-ca. 1785).

Prijs Euro :  20,--17e / 18e eeuw
St. Olofs nu Oude Zyds Kapel, Amsterdam - 1694
Jan Luyken of J. Mulder (graveur),
Antieke afdruk van kopergravure van de SINT OLOFS nu OUDE ZYDS KAPEL
(uit: 'Beschrijvinge van Amsterdam' ca. 1691 (1693-1694 en 1726) ), door Isaac Commelin (1598-1674/76)

Formaat plaatrandafdruk ('moet'): 26,4 x 34,2 cm., papiermaat 27,2 x 34,9

Prijs Euro 50,--


kunstenaar met model in zijn atelier

Gravure waarschijnlijk van Nicolas de Larmessin (1640-1725)  naar een schilderij van Nicolas Vleughels (1669-1737)
Titel: "Le Bât" of
"The Pack Saddle" naar een verhaal van Jean de la Fontaine (1621–1695)

Un peintre était, qui jaloux de sa femme,
Allant aux champs lui peignit un baudet
Sur le nombril, en guise de cachet.
Un sien confrère amoureux de la dame,
La va trouver et l'âne efface net;
Dieu sait comment; puis un autre en remet
Au même endroit, ainsi que l'on peut croire.
A celui-ci, par faute de mémoire,
Il mit un bât; l'autre n'en avait point.
L'époux revient, veut s'éclaircir du point.
Voyez, mon fils, dit la bonne commère,
L'âne est temoin de ma fidélité.
Diantre soit fait, dit l'époux en colère,
Et du témoin , et de qui l'a bâté.
(From Tales and Novels, 1764)

  A FAMOUS painter, jealous of his wife,   
Whose charms he valued more than fame or life,   
When going on a journey used his art,   
To paint an ASS upon a certain part,   
(Umbilical, ’tis said) and like a seal:           
Impressive token, nothing thence to steal.   
  A brother brush, enamoured of the dame,   
Now took advantage, and declared his flame:   
The ASS effaced, but God knows how ’twas done;   
Another soon howe’er he had begun,         
And finished well, upon the very spot;   
In painting, few more praises ever got;   
But want of recollection made him place   
A saddle, where before he none could trace.   
 
The husband, when returned, desired to look           
At what he drew, when leave he lately took.   
Yes, see my dear, the wily wife replied,   
The ASS is witness, faithful I abide.   
Zounds! said the painter, when he got a sight,—   
What!—you’d persuade me ev’ry thing is right?           
I wish the witness you display so well,   
And him who saddled it, were both in Hell.Franse 18e eeuwse erotisch/moralistische gravure naar schilderij van Nicolas Vleughels. Zeer fijn gegraveerd met oog voor détaillering.
Formaat blad: 12,8 x 18,6 cm.  Beeldmaat gravure:  5,9 x 10 cm.  Moetrand:  11,4 x 17,3 cm. Gevergeerd papier.
Klik op afbeelding links voor vergroot beeld.

The painting takes as its subject the story, "Le Bât" or "The Pack Saddle", by Jean de la Fontaine, the most famous French fabulist and poet of the 17th century. In the tale, a wary husband, suspecting his wife of infidelity, paints the image of a donkey over her pudendum. While he is away, the wife's suitor, another artist, makes loves to her, rubbing off the painting. Before doing so, however, the suitor had prudently copied the likeness onto a canvas, seen here on the easel behind the adulteress. As Vleughels illustrates, the lover then recopies the ass, but adds a "pack saddle," which is found by the husband as evidence of his wife's infidelity. The present painting depicts the central grouping of figures from another larger Vleughels composition, which is known from an engraving by N. de Larmessin. (See B. Hercenberg, Nicolas Vleughels, Peintre et Directeur de l'Academie de France à Rome, 1668 - 1737, Paris 1975, p. 107, cat. no. 133, fig. 145). The subject was clearly popular with French artists in Rome during the 18th century: not only did Vleughels and his followers paint a number of these compositions (op. cit, pp. 125 - 127, cat. nos. 223 - 229) but Pierre Subleyras addressed the theme in two pictures, one now in the Hermitage Museum, St. Petersburg (inv. no. 4703), and the other, formerly with Stair Sainty, London.

Prijs Euro 35,--

18e eeuw
Roosendaal

Petrus Schenck of Pieter Schenk of Peter Schenk of Peter Schenck (1645 - 1715)
Originele antieke afdruk op vergépapier (laid paper) van kopergravure van de Heerlijkheyt/ Kasteel Roosendaal (Gld)   1702?  (vroeg 18e eeuws)
Tweetalig onderschrift in Frans en Nederlands: Roosendaal, apartenant à Mons.r. Gillis Jillis, Seigneur de Roosendaal &.&.  |  Roosendaal, toebehorende den Heer Gillis Jillis, Heere van Roosendaal &.&.
Bovenste helft (met nr. 3 rechts onder) van pagina met oorspronkelijk twee gravures boven elkaar.
Beeldformaat gravure:  19 x  14,5 cm.  Papiermaat: 25 x  19 cm.
P. Schenk is ook bekend als kaartenmaker.

Prijs Euro 35,--


18e eeuw
maaltijd bij Simon

Louis Desplaces (1682-1739) of Alexis Loir (1640-1713). Antieke afdruk van kopergravure op vergépapier (laid paper).
18e eeuwse prent met Franse ondertiteling naar schilderij naar/ van  Jean-Baptiste Jouvenet (1644-1717)
:  De maaltijd bij Simon de Farizéër / Le Repas chez Simon le Pharisien (2e helft 17e eeuw; 1e kwart 18e eeuw). Genoemd schilderij hangt in het Musée National Magnin in Dijon. De gravure toont een aangepaste, afgesneden versie van het schilderij.
Tekst onder afbeelding: S. Luc. Chap. VII vs. 36-50. Jesus Christ étant à table chez un Pharasien, une femme pecheresse lave de ses larmes ses pieds.
(vertaling: Terwijl Jezus Christus aanzit bij een Farizéër, wast een zondige vrouw (JdH: Maria Magdalena?) met haar tranen zijn voeten.)
Illustratie (twee pagina's beslaand) afkomstig uit boek (Nieuw Testament?).  Formaat beeldvlak:  22,5 cm x  34 cm. (plaat)  Bladmaat : 25,7 cm x  37,5 cm.

Prijs Euro 95,--

J. v. Schley sculp. 1745

Jan  van Schley (1715-1779).  18e eeuwse nederlandse graveur van o.a. landkaarten,  topografische prenten en boekillustraties.
Antieke afdruk van kopergravure op vergépapier (laid paper) uit 1745 naar Charles-Antoine Coypel (1694-1752). Coypel werkte van 1715 tot 1751 aan 28 cartons voor wandtapijten naar het verhaal van Don Guichotte. 
De gravure-afdruk is naar alle waarschijnlijkheid afkomstig uit een 18e eeuwse franstalige uitgave (1746) van de Haagse uitgever Pieter de Hondt over Don GuichotZie voor meer info het artikel: 'De prenten in de Don Quichot- bewerking van Jacob Campo Weyerman' van Daniel Horst elders op internet.

Charles-Antoine Coypel had precocious success as a painter, as his father and teacher Antoine Coypel was the premier peintre du roi (First Painter to the King). Upon his father's death in 1722, Charles inherited the elder Coypel's painting and design responsibilities at court, became the chief painter of the duc d'Orléans, and received lodgings at the Louvre. He eventually became premier peintre himself in 1747, as well as director of the Académie Royale.

Besides talents in painting and engraving, Coypel possessed some literary talent: he produced two tragedies, several comedies, prose, and some poetry. He also excelled as a tapestry designer for the Gobelins manufactory; the twenty-eight scenes he created for the Don Quixote series woven continuously between 1714 and 1794, were his most successful. He received several commissions for paintings for the Palais de Versailles, and he worked for the king's mistress, Madame de Pompadour. In 1747 Coypel received an order to design a series of theatrical scenes for tapestries for the queen of Poland.

Titel: Entrée de Bergeres aux nopces de Gamache. (aankomst van de herderinnen op de bruiloft van Gamache. )
Vooral de figuren rechts vertonen stilistische verwantschap met personages in Watteau's (1684-1721) 'Fêtes Galantes'.

De gravure is gedrukt op vergépapier (laid paper) met midden links opzij watermerk (franse lely). Formaat blad: breedte: 23,5 cm., hoogte 30 cm.  Formaat etsplaat: 16,5 x 22 cm.

Vermeldingen onderaan plaat:
Car. Coypel pinxit                                                    J. v. Schley sculp. 1745
                         Entrée de Bergeres aux nopces de Gamache
                                                             XII.

Prijs Euro 20,--

Schild van Achilles

Elisabeth-Sophie Chéron (Parijs, 3 oktober 1648 - Prijs, 3 september 1711)
Antieke mythologische prent: 'Bouclier d'Achille (Schild van Achilles)'  (mogelijk proefdruk gezien aanwezigheid van (later verwijderde?) titel boven cirkelvorm, ontbreken van arceringen in de 12 voorstellingen in de buitenste ring en ontbreken van teksten in hoekpunten in kader rond cirkel en eronder in uiteindelijke versie uit 1711)
18e eeuws, 1711 of eerder
Formaat beeldvlak : 20,8 x 31 cm.
Papiermaat: 21,3 x 31,5 cm.
Afdruk van kopergravure op vergé papier (laid paper)  handgeschept papier
(miniem scheurtje in papier aan rand linkerzijde) met watermerk (bestaande uit twee woorden boven elkaar) 

Mogelijk proefdruk voor uiteindelijke gravure in "Pierre Antiques gravées tirées des principaux cabinet de France. Paris, 1711.  BnF, Monnaies et Médailles (Res 54100 Che fol.) " voorstellende het schild van Achilles  (Bouclier d'Achille) naar beschrijving van Homerus in de Ilias.  In de cirkel zijn de tekens van de dierenriem te zien en per sterrenbeeld een voorstelling in de buitenste ring. 

De ordening is per drie:
- stad in vrede: 1. huwelijk, 2. volksvergadering, 3. senaat
- stad in oorlog: 4. uittocht van strijders,  5. fluitspelende herders en schapen buiten de stad, 6.  strijd
- de landbouw:  7. landarbeid, 8. binnenhalen oogst,  9. wijnfeest
- het herdersleven:  10. beschermen van de ossen tegen de  leeuwen, 11. hoeden van de 
schapen, 12.  rondedans

Prijs Euro 35,-

Maria van Valois
 
Op de gravure staat linksonder  J. Punt fecit. Waarschijnlijk gegraveerd in 1729. 
Formaat prent/ plaatrand (moetrand): 110 x 182 mm. (helft van dubbel portret). Bladmaat papier: 135  x 220 mm. incl. later toegevoegde strook. Geen moetrand rechts.
Blad papier heeft lichte schuine vouwen op sommige plaatsen. Past in passepartout met binnenmaat van 12,5 x 19 cm.
Mogelijk proefdruk/ eerste druk gezien ontbreken van informatie boven de gravure.
Een soortgelijk exemplaar is aanwezig in collectie van Museum Amsterdam.  Zie voor meer info: Link1 en Link2 bij data.collectienederland.nl
Op het exemplaar in die collectie (Rijksprentenkabinet?) staat boven de gravure links 'Eerste deel' en rechts 'nr. 27. Dat ex. is uit 1786.

Maria van Valois was dochter Karel de Stoute en Isabella van Bourbon en gehuwd met Maximiliaan I .
Op de hier aangeboden gravure staat linksonder  J. Punt fecit en niet J.P. direx.  De datering kan dus zijn van 1729, 1786 (J.P. direx.) of uiterlijk 1779 (overlijdensjaar Jan Punt).

Prijs: Euro  50,--


naar begin tekstblok


Neem bij belangstelling voor één of meer onderdelen uit bovenstaande collectie contact op per e-mail:  jcdh
Contains / containing:Antoine Watteau, Meisjes portret, Missing old masters, Antonio Balestra, Rebecca, Eliezer, spaniel, spaniël, Alexandre François Desportes, Michel Nicols Bernard Lépicié, Huysman, Mierevelt, Vinkeles, Johan Graaf van Nassau Catzenelnbogen, Jan de VIIe van Nassau-Siegen, Jacobus Buys, tegenwoordige staat van Groningen en Ommelanden, Robert Benard, Tuilerie, Diderot, Houbraken, Jan van der Does, Leijden, Universiteit, Noordwijk, Kattendijke, Honkoop, Hendrik Spilman, Abraham de Haan, Huis Ter Does onder Leiderdorp, Abraham Rademaker Nederelten, Slot te 's Heerenberg, Isaac Tirion, Jan de Visscher, Nicolaes Berchem, Wasvrouwen kleren drogend in de zon, Kastricum , Huijs te Kastrikum, Kronenburg, Hendrik de Leth, Frans van Bleysweyck, De Beurse, Korenbeurs Rotterdam, Gilles Horthemels, Allegorie, tekenkunst, Abbrege' de la Vie des Peintres de l'E'cole Romaine, Philippe Louis Parizeau, J. de Beyer, De Kerk in 't Waal, Jan Luyken, Sint Olofs kapel, Oude Zijds kapel, Nicolas Vleughels, Le Bât, Jean de la Fontaine, Petrus Schenck of Pieter Schenk of Peter Schenk of Peter Schenck, Heerlijkheyt/ Kasteel Roosendaal (Gld), Louis Desplaces, Alexis Loir, Jean-Baptiste Jouvenet, Jesus Christ étant à table chez un Pharasien, une femme pecheresse lave de ses larmes ses pieds, Jan van Schley, Entrée de Bergeres aux nopces de Gamanche, Coypel pinxit, Elisabeth-Sophie Chéron, Bouclier d'Achille, J. Punt fecit, Maria van Valois